Programy i projekty - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie


Baner przekierowujący do projektów i programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pod względem ilości realizowanych projektów oraz pozyskanych środków PUP w Nysie jest jednym z najlepszych urzędów pracy w Polsce.

Projekty zrealizowane

Program Leonardo da Vinci

Opis programu Leonardo da Vinci
Załączniki
Program Leonardo da Vinci.zip (zip, 2563 KB)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Opisy projektów zrealizowanych w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załączniki
Działanie 9.3 - A po nocy przychodzi dzień.zip (zip, 2393 KB)
Działanie 7.4 - Człowiek - Nadzieja - Zaufanie - Praca.pdf (pdf, 941 KB)
Działanie 7.3 Brat Albert i dwunastu ogrodników.pdf (pdf, 783 KB)
Działanie 7.3 Brat Albert i dwunastu ochotników.pdf (pdf, 779 KB)
Działanie 6.3 Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic.pdf (pdf, 789 KB)
Działanie 6.3 - Tęcza kompetencji turystycznych.pdf (pdf, 786 KB)
Działanie 1.2 - Schematom STOP.pdf (pdf, 795 KB)
Działania 9.5 - Kobiety z Bielic.pdf (pdf, 789 KB)
Działania 9.3 - Wykwalifikowani do pracy.pdf (pdf, 612 KB)
Dzialanie 6.2 - Nysa - miasto budzi się.zip (zip, 3644 KB)
Poddziałanie 2.2.1 - I ty możesz zostać przedsiębiorcą.pdf (pdf, 1274 KB)
Działanie 9.5 - SEPTEM SIDERA.pdf (pdf, 841 KB)
Działanie 9.3 - Tęcza kompetencji zawodowych.pdf (pdf, 807 KB)
Poddziałanie 7.2.1 - Akademia Aktywności Społecznej.pdf (pdf, 856 KB)
Poddziałanie 7.2.1 - 40 młodych - wspólny cel.pdf (pdf, 836 KB)
Poddziałanie 6.1.3 - Kalejdoskop pracy.pdf (pdf, 813 KB)
Poddziałanie 6.1.2 - Bliżej klienta.pdf (pdf, 805 KB)
Poddziałanie 6.1.1 - Mały Wielki Nysanin.pdf (pdf, 810 KB)
Poddziałanie 6.1.1 - GO!spodynie.pdf (pdf, 882 KB)
Poddziałanie 6.1.1 - Doradca na 5.pdf (pdf, 877 KB)
Poddziałanie 9.6.2 - szCool się.pdf (pdf, 793 KB)
Poddziałanie 8.1.2 Innowacyjna Nysa.pdf (pdf, 793 KB)
Poddziałanie 6.1.1 - Zdobywcy rynku.pdf (pdf, 939 KB)
Poddziałanie 7.2.1 -Uwierz w siebie.pdf (pdf, 800 KB)
Poddziałanie 8.1.1- Opolskie- ludzie pasja sport (zip, 1754 KB)

Projekt pilotażowy pn. „Mama na rynku pracy - ważna i potrzebna”


flaga
Projekt pt. „Mama na rynku pracy – ważna i potrzebna"

sfinansowano ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu pilotażowego, na podstawie ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina".

Całkowita wartość projektu: 822 612,00 zł
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Okres realizacji: 01.02.2022 r. – 30.09.2023 r.
 
Cel główny pilotażu: poprawa sytuacji rodzinnej i zawodowej bezrobotnych kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci.
 
Grupa uczestniczek pilotażu: 30 kobiet, które spełniały łącznie następujące warunki:
 • posiadały status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie,
 • posiadały co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dziecka/ dzieci,
 • wymagały intensywnego wsparcia w procesie powrotu na rynek pracy.
 
PILOTAŻOWY PAKIET WSPARCIA MAM NA RYNKU PRACY:
 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym,
 • grupowa porada zawodowa pn. „ABC MAMY – jak zachować równowagę między życiem rodzinnym a zawodowym",
 • pośrednictwo pracy,
 • finansowe wsparcie zatrudnienia w wymiarze ½ etatu – refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 6 miesięcy kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanych uczestniczek projektu,
 • dodatek motywacyjny za każde 30 dni pozostawania w zatrudnieniu (przez okres 6 miesięcy),
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (przez okres 9 miesięcy pozostawania w zatrudnieniu),
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy i powrotu do miejsca zamieszkania.
Szczegóły:
Ewa Gola, Tel. 774489946, e-mail: e.gola@nysa.praca.gov.pl
 
Załączniki
Branżowy katalog firm powiatu nyskiego - Przewodnik po lokalnym rynku pracy.pdf (pdf, 10014 KB)

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP Nysa (I)

 

Tytuł projektu:
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP Nysa (I)

 Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu:
W ramach projektu realizowane będą formy wsparcia osób bezrobotnych:

 1. Staże
 2. Szkolenia
 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 5. Prace interwencyjne
 6. Poradnictwo zawodowe

 
Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, w tym zwłaszcza:
- kobiety
- osoby w wieku 18-29 lat
- osoby z niepełno sprawnościami
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy przewidziane do realizacji w ramach Działania 5.1 FEO 2021-2027.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie do końca 2023 roku możliwości zatrudnienia 436 osób bezrobotnych (K=232, M=204), w tym zwłaszcza kobiet, osób w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy przewidziane do realizacji w ramach Działania 5.1 FEO 2021-2027.
 
Efekty, rezultaty projektu:
Rezultatem projektu będzie aktywizacja zawodowa uczestników projektu, poprzez udział w stażach, szkoleniach, otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnieniu subsydiowanemu w ramach prac interwencyjnych i doposażeń stanowiska pracy.

W okresie realizacji projektu wsparciem objęto 439 osób bezrobotnych (K=233; M=206), w tym:
1. Staż - 227 osób (K=159; M=68);
2. Szkolenia - 31 osób (K=0; M=31);
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 96 osób (K=39; M=57);
4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 61 osób (K=26; M=35);
5. Prace interwencyjne - 18 osób (K=5; M=13);
6. Bon na zasiedlenie - 6 osób (K=4; M=2).

Liczba osób, które do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę lub rozpoczęły działalność na własny rachunek - 314 osób (K=166; M=148).

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje - 31 osób (K=0; M=27).
 
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 8 059 153,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 6 850 280,05 zł

#FunduszeEuropejskie
#FunduszeUE


Dane do kontaktu:

  Osoby odpowiedzialne Pokój Telefon
Kierownik projektu Maciej Krzysik 26 77 448 99 28
Staże:https://bit.ly/3MWcWo8 Agnieszka Chomyn, Wioleta Wiszniewska 21 77 448 99 31
Szkoleniahttps://bit.ly/3rUFUhl Małgorzata Zyzak, Joanna Pawlikowska 25 77 448 99 25
Środki na działalność gospodarczą: https://bit.ly/3rRlhCE Patrycja Sałęga, Agnieszka Himniak-Canecka 22 77 448 99 47
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy:https://bit.ly/3KoLG0Z Sylwia Pietraszek, Tomasz Świetlikowski 22 77 448 99 05
Prace interwencyjne: https://bit.ly/47bDJpO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę