Punkt Aktywizacji Zawodowej Młodzieży - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie


Witajcie w Puncie Aktywizacji Zawodowej Młodzieży w miejscu gdzie młodzi ludzie otrzymują wszechstronną pomoc w budowaniu swojej kariery.

 

Witajcie w Puncie Aktywizacji Zawodowej Młodzieży

Jest to miejsce utworzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, w którym młodzi ludzie otrzymują kompleksową pomoc doradców m. in. w opracowaniu planów kariery, sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami. Punkt Aktywizacji Zawodowej Młodzieży (PAZM) poza profesjonalnym pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym oferuje również przeprowadzanie badania poziomu posiadanych kompetencji cyfrowych, finansowe wsparcie zatrudnienia oraz inspirujące szkolenia, warsztaty i kursy, które umożliwiają młodzieży rozwijanie kluczowych umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Doradcy PAZM wspierają młodzież szkolną w zakresie wyboru kierunków edukacji skorelowanych z aktualnymi trendami i potrzebami rynku pracy. Ponadto PAZM dzięki współpracy z ośrodkami pomocy wspiera młodych ludzi w poszukiwaniu indywidualnych, skutecznych i efektywnych rozwiązań pojawiających się problemów uniemożliwiających aktywizację zawodową. W tym miejscu młode matki powracające na rynek pracy dzięki współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi mogą uzyskać informacje o wolnych miejscach w żłobkach i przedszkolach. Tutaj również uzyskają pomoc w zakresie doradztwa mieszkaniowego dla osób podejmujących pracę na terenie gminy Nysa.

Oferta

Podstawowa oferta Punktu Aktywizacji Zawodowej Młodzieży obejmuje:

 • identyfikację potrzeb młodzieży wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • badanie poziomu posiadanych kompetencji cyfrowych oraz organizacja szkoleń w tym zakresie,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i szkolenie z zakresu przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami,
 • wsparcie w poszukiwaniu pracy i analiza ofert pracy na lokalnym rynku,
 • finansowe wsparcie zatrudnienia, w tym refundacja kosztów dojazdu do pracy,
 • organizację inspirujących szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu umiejętności miękkich i technicznych.

Grupa Docelowa

Nasze działania skierowane są do:

 • osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia,
 • młode matki powracające na rynek pracy,
 • młodzież szkolna poszukująca wsparcia w wyborze kierunku edukacji.

Cele

Cele Punktu Aktywizacji Zawodowej Młodzieży to:

 • polepszenie jakości życia młodzieży zamieszkującej powiat nyski poprzez aktywizację zawodową,
 • wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród młodych ludzi,
 • zmniejszenie bezrobocia wśród osób młodych,
 • podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji zawodowych młodzieży,
 • ułatwienie dostępu młodym matkom do rynku pracy,
 • wspieranie uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjnych.

Kontakt i Informacje Dodatkowe

Kontakt

Punkt Aktywizacji Zawodowej Młodzieży, piętro I, pokój 12
Adres: ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
Telefon: +48 774 99 59
Email: e.janoszek@nysa.praca.gov.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszą praktyką i zachęcamy do korzystania z naszych usług!

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę