Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych lub przedsiębiorstw społecznych - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie


Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych lub przedsiębiorstw społecznych

Starosta na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych oraz art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej może zawrzeć ze spółdzielnią socjalną lub przedsiębiorstwem społecznym umowę o refundację ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenia społeczne za osoby – członków spółdzielni, z którymi zawarta została spółdzielcza umowa o pracę, pracowników spółdzielni oraz pracowników przedsiębiorstwa społecznego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 
Zwrot opłaconych składek ZUS w pełnej wysokości przysługuje przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy i nie może przekroczyć wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.
 
 
Załączniki:
  • Zasady zwrotu opłaconych przez spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstwo społeczne składek na ubezpieczenie społeczne w 2023 r.
  • Załącznik nr 1 - wniosek spółdzielni socjalnej o zawarcie umowy
  • Załącznik nr 2 - wniosek przedsiębiorstwa społecznego o zawarcie umowy
  • Wniosek o zwrot opłaconych składek ZUS - przedsiębiorstwo społeczne
  • Wniosek o zwrot opłaconych składek ZUS – spółdzielnia socjalna
Załączniki
Wniosek o zwrot opłaconych składek ZUS - spółdzielnia socjalna.docx (docx, 25 KB)
Wniosek o zwrot opłaconych składek ZUS - przedsiębiorstwo społeczne.docx (docx, 21 KB)
Zasady zwrotu opłaconych przez spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstw....pdf (pdf, 895 KB)
Załącznik nr 2 - wniosek przedsiębiorstwa społecznego o zawarcie umowy.docx (docx, 94 KB)
Załącznik nr 1 - wniosek spółdzielni socjalnej o zawarcie umowy.docx (docx, 91 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę