Nagrody i wyróżnienia - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie


Nagrody i wyróżnienia

Baner przedstawiający nagrody i wyróżnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
 
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego 2007
"Reaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim"
"Powiat nyski – miejsce przyjazne dla  przedsiębiorcy"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Wyróżnienie konkursie "Opolskie Euro 2008"
Nagroda specjalna Marszałka za projekt "Nyski Projekt Inwestycyjny"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego 2009
"Jaskółka zwiastun zmian na rynku pracy"
"Nyski Projekt Inwestycyjny"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nagroda Ministra Gospodarki 2010
"Budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2010
"Budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nyska Nike 2010
"Dobroczyńca roku"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego 2010
„Kapitalni w Opolskiem"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Nagroda Akademii Rozwoju Filantropii 2010
Pierwsze miejsce w kategorii
"Instytucja Rynku Pracy Przyjazna Osobom 50+"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
"Perły Nysy" - II edycja konkursu architektonicznego
na najpiękniejszy budynek w gminie 2010

Kategoria obiekt należący do skarbu państwa lub samorządu terytorialnego
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2015
Za szczególne zaangażowanie i najlepsze wyniki wdrożenia rozwiązań
reform rynku pracy w konkursie pt. 
„Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia"
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Medal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
„PRO PUBLIKO BONO" 2015

Za szczególną aktywność i podejmowane działania
na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Wyróżnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Za uzyskanie najwyższej oceny z obsługi klientów
powiatowych urzędów pracy w województwie opolskim
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Wyróżnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych,
podejmowanych wobec osób bezrobotnych.

Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Statuetka oraz tytuł „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2017"
W konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy.
Wyróżnienie Specjalne w konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2017"
za wdrażanie działań zbieżnych z Rekomendacjami dla aktywizacji osób
młodych w województwie śląskim.
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, jako jedyny urząd pracy
w województwie opolskim, otrzymał nagrodę w postaci statuetki 
za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych
działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych.


Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia 23 stycznia 2018 r.
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społeczne odbyła się uroczysta gala
z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej. Na gali nagrodzono najbardziej
wyróżniające się urzędy pracy. W uroczystości oprócz minister Rafalskiej
uczestniczyli także m.in. wiceministrowie rodziny Stanisław Szwed
i Kazimierz Kuberski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.
Spośród 340 urzędów pracy z całej Polski wyróżnionych zostało tylko
16 pup-ów, wśród których znalazł się również Powiatowy Urząd Pracy
w Nysie (druga pozycja na liście krajowej)
. To wyróżnienie jest ogromnym
zaszczytem nie tylko dla pracowników urzędu, ale również dla powiatu nyskiego.
Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie został wyróżniony za uzyskanie
efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych wobec osób
bezrobotnych, podejmowanych w 2019 roku.Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
ponownie znalazł się w gronie najlepszych urzędów w Polsce
oraz uzyskał najlepsze wyniki w województwie opolskim.

Zdjęcia nagród i wyróżnień, które otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie został doceniony
przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii Jarosława Gowina oraz Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Iwonę Michałek
za zaangażowanie i wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku.

POLPROM dyplom i statuetka Lider aktywizacji osób młodych 2020
 

Dyplom potwierdzający przyznanie złotej statuetki
i tytuł LIDERA AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH 2020
w konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku
w ogólnopolskim konkursie Fundacji Promocji
Inicjatyw Społecznych POLPROM z Warszawy

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę